ΦΣ Κοζάνη 1928 Επίσημη ιστοσελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ KOZANIFC

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ

Εργασία Γενικός Αρχηγός
Τόπος Γέννησης